رئیس کمیسیون انرژی مجلس، با بیان اینکه هیچ گونه طرح یا لایحه ای برای دو نرخی کردن و افزایش قیمت بنزین به مجلس ارائه نشده است، گفت: اگرچه خبری مبنی بر مطرح شدن این مسئله توسط دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به‌عنوان یک پیشنهاد، شنیده شده اما تاکنون این بحث‌ها منتج به نتیجه نشده است.

فریدون حسنوند در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به انتشار شایعاتی درباره دو نرخی شدن بنزین و افزایش قیمت آن در سال ۹۸، گفت: سال گذشته در زمان رسیدگی به بودجه سال ۹۸، نمایندگان مجلس مخالفت خود را با دو نرخی کردن، افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین صراحتا اعلام کردند.

هیچ لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس مبنی بر دو نرخی کردن قیمت بنزین، ارجاع داده نشده است

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تا به امروز هیچ لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس یا کمیسیون انرژی برای دو نرخی شدن، افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین ارجاع داده نشده و هیچ طرحی نیز از سی نمایندگان در این باره تدوین نشده است.

مباحث مطرح شده درخصوص سهمیه‌بندی در شورای اقتصادی قوا منتج به نتیجه نشده

وی همچنین افزود: اگرچه خبری مبنی بر مطرح شدن این مسئله توسط دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به‌عنوان یک پیشنهاد، شنیده شده است اما تاکنون این بحث‌ها منتج به نتیجه نشده است.

عدم حضور نمایندگان در جلسات دولت با شورای عالی اقتصادی سران سه قوه

حسنوند با بیان اینکه نمایندگان کمیسیون انرژی در جلسات دولت با شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه حضور نداشته‌اند، اضافه کرد: اگر موضوعی درخصوص سهمیه‌بندی مطرح شده باشد به‌یقین از جانب دولت و مسیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال پیگیری است.

دولت با طرح کردن موضوع سهمیه‌بندی بنزین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، یک راه میانبر و کوتاه را برای دستیابی به نتیجه مورد نظرش انتخاب کرده است

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: اگرچه صرفه‌جویی در مصرف سوخت ضروری است، اما کمیسیون انرژی تاکنون درخصوص سهمیه‌بندی بنزین نظری نداده است، هرچند گرفتن هرگونه تصمیمی دراین خصوص در نهایت باید با جلب نظر مجلس باشد، اما به نظر می‌رسد دولت با طرح کردن موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا یک راه میانبر و کوتاه را برای دستیابی به نتیجه مورد نظرش انتخاب کرده است.

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

https://www.icana.ir/Fa/News/423844 📎