🔸فریدون حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم تمدید معافیت خریداران نفتی ایران از سوی آمریکا، گفت: اقدام تحریمی آمریکا در این مقطع با رویکرد ایجاد انشقاق بین مردم و مسئولان است.

🔹وی افزود: در واقع آمریکا می‌کوشد با این اقدام، فشار اقتصادی و بحران‌های اجتماعی را به نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل کند و از این طریق مُهره بعدی خود را حرکت دهد.

🔸رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: آمریکا و هم پیمانانش سعی دارند که با فشار اقتصادی، فروپاشی در داخل ایران را طراحی کنند و برای اقدامات بیرونی نقشه بکشند که این بار هم به لطف خدا از این مرحله با سربلندی عبور و نقشه‌های آمریکایی‌ها را نقش بر آب می‌کنیم.

🔹حسنوند با بیان اینکه البته ناگفته نماند که زمانی که تولید نفت یک کشور کاهش یابد، تأثیرش را بر بازار جهانی خواهد گذاشت، گفت: عدم تمدید معافیت خریداران نفتی ایران از سوی آمریکا در قیمت سوخت سایر کشورها هم تأثیر می‌گذارد و این مسئله منجر به فشار عمومی به دنیا خواهد شد.

🔴ایران در مقابل برنامه‌های آمریکا استراتژی خاص دارد

🔸وی با تاکید بر اینکه ما هم در مقابل برنامه‌های آنان طراحی و استراتژی‌های خاصی داریم و به موقع اقداماتمان را انجام خواهیم داد، افزود: البته جمهوری اسلامی مسیرهای خود برای مقابله با اقدامات آمریکا و دشمنان نظام را اعلام نخواهد کرد.

🔹رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ما خریداران جدیدی برای فروش نفتمان خواهیم داشت، اظهار داشت: مطمئن باشید که قطعاً در شرایط تحریم خریداران جدید و بیشتری برای نفت ما حضور پیدا کرده و پای کار خواهند آمد.

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

mehrnews.com/news/4601004 📎