به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند پیش از ظهر چهارشنبه در اتاق بازرگانی کرمان در جلسه مسائل نفت و گاز استان با حضور رئیس شرکت گاز کشور و اعضای کمیسیون انرژی مجلس گفت: معذورات بخش خصوصی و حوزه پخش را می دانیم و بحث های مفصلی داشتیم تا از قاچاق سوخت جلوگیری و از مصرف بی رویه جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی وجود دارد که اهل سواستفاده است و اکثریت قاطع قشر تولید کننده را به نوعی زیر سوال می برد.

وی گفت: امسال هم بخش جنوبی استان کرمان را در اولویت های گازرسانی گذاشته ایم.

رئیس کمیسیون انرژی افزود: از سنوات گذشته در حوزه کشاورزی و ماهیگیری، حوزه حمل و نقل یک سری مجوزها صادر شده است که بازنگری نشده اند و باید با بازنگری در این مجوزها حق کسی اجحاف نشود.

وی با اشاره به سال رونق تولید افزود: طبق فرموده مقام معظم رهبری در مورد سال رونق تولید باید یک تعهد برای مدیران و مسئولان در نظر گرفت تا تولید ایجاد کند تا در کنار آن اشتغال نیز انجام شود.

حسنوند گفت: دولت در رقابت بین بخش خصوصی و دولتی باید حامی بخش خصوصی شود و بنا به فرموده رهبری دولت عمدتاً باید نظارت بر امور داشته باشد.