فریدون حسنوند در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: به مناسبت سالروز ملی فناوری هسته ای، رئیس سازمان انرژی اتمی به همراه معاونانش در نشست امروز کمیسیون حضور یافت که اعضای کمیسیون سوالاتی در حوزه های مختلف از علی اکبر صالحی مطرح کردند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای بحث شده در جلسه امروز افزود: مباحثی همچون تحقیق و توسعه، اکتشاف و استخراج، مباحث علمی و دانشگاهی، احتمال خروج آمریکا از برجام و تبعات و کارهایی که باید در این راستا صورت گیرد، در نشست امروز کمیسیون مطرح شد و اعضای کمیسیون دغدغه های خود را در این باره مطرح کردند.

اگر خروج از برجام اتفاق افتاد، با کمترین خسارت به شرایط آرمانی و ایده آل خود باز گردیم

وی با بیان اینکه میزان اجرا و انطباق عملکرد سازمان انرژی اتمی با احکام دائمی، قوانین و مصوبات مجلس و برنامه ششم توسعه مورد بحث قرار گرفت، ادامه داد: رئیس سازمان انرژی اتمی توضیحاتی در این باره به نمایندگان کمیسیون انرژی ارائه داد.

حسنوند با اشاره به اینکه یکی از مسائل مطروحه از سوی نمایندگان، موضوع خروج آمریکا از برجام و نحوه عملکرد ما در برابر این موضوع است، یادآور شد: ملت ایران از مسئولان توقع دارند که اگر خروج از برجام توسط آمریکا اتفاق افتاد در کوتاهترین زمان و با کمترین خسارت به شرایط آرمانی و ایده آل خود باز گردیم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس سازمان انرژی اتمی و همکارانش این اطمینان خاطر را به مردم دادند که در بخش های مختلف و بازگشت پذیری می توانیم شرایط خوب و ایده آلی را پیش رو داشته باشیم.

۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 

https://www.mehrnews.com/news/4260897/